De biotensor

Het is mogelijk om met de biotensor inzicht te krijgen in bepaalde klachten of blokkades van een persoon en de oorzaken hiervan op te sporen en te onderzoeken. Er kan bijvoorbeeld getest worden op overgevoeligheden voor voeding, e-nummers (smaakversterkers, conserveringsmiddelen, kleurstoffen), supplementen/bloesemremedies/Schusslercelzouten, fysieke en mentaal/emotionele klachten, verstoringen in de chakra’s, geopatische stralingen (aardstralen, wateraders), elektromagnetische straling (bijv. WIFI) De biotensor is een bio-energetisch testinstrument waarmee je tevens kunt behandelen.

Door met de biotensor te werken gaat de aanwezige levensenergie van de cliënt resoneren met het instrument. Het registreert bewegingen van het energetisch veld dat ieder levend wezen om zich heen heeft. Uit de beweging van de biotensor kan door de behandelaar veel nuttige informatie gewonnen worden. Het is als het ware een verlengstuk van het onderbewuste. Er kan eerst onderzoek gedaan worden om vast te stellen wat de oorzaak van de klacht is en aan de hand daarvan kan er een behandelplan opgesteld worden.